Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

LEDNING

JOHAN NORELL

 1. Vad bidrar du med på Bisqo?

  Jag bidrar med entreprenörskap och en galen vilja att bygga Bisqo till ”the place to be at” för kunder och medarbetare. Vidare så har jag en lång erfarenhet av ledarskap, förändringsarbete och affärssystem och det bidrar jag gladeligen med hos våra kunder och i byggandet av Bisqo.

 2. Vad driver dig yrkesmässigt?

  När vi får människor och verksamheter att växa så mår jag som allra bäst.  Jag vill hela tiden utveckla mitt ledarskap så att det finns engagerade följare hos våra kunder och medarbetare. Vi behöver fler ledare och färre chefer!

 3. Vad ger dig energi?

  När vi får bevis på att vi verkligen har gjort skillnad hos våra kunder. Den feedbacken älskar jag verkligen. När vi lyfter verksamheter så lyfter vi människor! Och det är mänskliga relationer som ger mig energi varje dag.

   

  Kontakt: johan.norell@bisqo.se

Daniel Vestberg på Bisqo.

DANIEL VESTERBERG

 1. Vad bidrar du med på Bisqo?
  Jag tar med mig andan ”hur svårt ska det vara”. Bisqo är ett bolag som på riktigt förändrar branschen vilket är på tiden sedan länge. Jag kommer med erfarenheten hur man skapar ett erbjudande som tar bort frågor kring ”hur lång tid tar det” och ersätts med ”vilket värde tillför det”. Den erfarenheten samt drivet att sudda bort det tråkiga kring system och teknik och att lyfta fram vad det egentligen rör sig om, att lyfta människor, organisationer och oss själva. Hur svårt ska det vara.
 2. Vad driver dig yrkesmässigt?
  Att ta chansen att göra något som någon annan inte lyckats med. Jag drivs av att hela tiden testa nytt, förändra, ta nästa steg och sedan börja om igen. Jag drivs av också av att vara den snabbfotade utmanaren som verkligen kommer att göra skillnad. Sist men inte minst så drivs jag av målbilden där vi om några år blickar tillbaka och säger: Vilken förändring vi har skapat! Återigen, hur svårt ska det vara?
 3. Vad ger dig energi?
  I grund och botten så är det lagets och vår kollektiva framgång. Att gemensamt slita för att göra våra kunder framgångsrika, det ger mig energi.

  Kontakt: daniel.vesterberg@bisqo.se

PIA HÄRSJÖ

 1. Vad bidrar du med på Bisqo?

  Verksamheter byggs av människor. Med ett genuint intresse för människor, lång erfarenhet som entreprenör och ledare samt en positiv inställning och en förmåga att se möjligheter i alla utmaningar, vill jag bidra till att inspirera och engagera både kunder och kollegor till att nå sin fulla potential och lyfta mot nya höjder. Min förmåga att tänka om och tänka nytt för att sedan snabbt kunna ändra riktning, är något som kommer väl till pass både i utvecklingen av Bisqo och våra kunder.

 2. Vad driver dig yrkesmässigt?

  Jag drivs av att skapa förändring och göra skillnad i de verksamheter jag möter. Jag brinner för att hjälpa bolag i förändring, kanske med utmaningar i växtvärk och tidsbrist, att återfå sin kraft och förmåga att utveckla sin affär och nå sina mål.

 3. Vad ger dig energi?
  Den potential och de möjligheten som finns i ännu olösta utmaningar triggar och ger mig energi. Ständigt lärande samt att utmana och utmanas, engagera och engageras och att få människor att våga tänka nytt och ta nya vägar. Att få vara med om hur kunder och medarbetare lyser av stolthet när de berättar vad de har åstadkommit är en fantastisk upplevelse.

   

  Kontakt: pia.harsjo@bisqo.se

Mats Mårtensson på Bisqo.

MATS MÅRTENSSON

 1. Vad bidrar du med på Bisqo?
  Många års erfarenhet av affärssystem har gett mig insikten att den som nu och framöver vill komma igång med en lösning behöver en snabb och effektiv process, där man inte fastnar i förstudier och utredningar – The Bisqo Way.
  Jag hjälper till med det mesta i projekten, allt ifrån projektledning till stöd i att få till funktionaliteten med försäljning, inköp, lager, ekonomi och tilläggsappar som man förväntar sig.
 2. Vad driver dig yrkesmässigt?
  Att bygga och driva Bisqo där vi erbjuder de snabbare lösningarna och samtidigt de klokaste råden. Också att sy ihop lösningar som innehåller ett helt Microsoft Business Applications, dvs Business Central, CRM och Power Platform.
  Jag tror på att kombinera ett vaket lyssnande på kundernas behov med pedagogisk ledsagning in i våra Microsoft-lösningar.
 3. Vad ger dig energi?
  Att genomföra projekt tillsammans med kloka och trevliga kunder och Bisqo-medarbetare!

   Kontakt: mats.martensson@bisqo.se

MARCUS REMMERFORS

 1. Vad bidrar du med på Bisqo?

  En solid grundstruktur är nyckeln till kreativitet och innovation. Jag arbetar för att säkerställa att Bisqo har en pålitlig grundstruktur genom tydliga processer för utveckling, leverans och support.

  Dessutom bidrar jag aktivt till att bygga starka team både internt och i samarbete med kunder och partners. Detta är avgörande för vår framgång och vår förmåga att hantera utmaningar och möjligheter med framgång och innovation.

 2. Vad driver dig yrkesmässigt?

  Att se medarbetare och team utvecklas är en stark motivationskälla för mig. Genom att främja deras tillväxt, bidrar jag också till min egen utveckling. För att uppnå detta är det nödvändigt att se varje kollega och teammedlem som unika individer och vara öppen för deras åsikter och behov.

  Att kallas en ”struktur-fascist” oroar mig inte; tvärtom ser jag det som en komplimang. För att varje medarbetare ska kunna bidra på sitt bästa sätt, både i utvecklingsprocesser och i leveranser, krävs en känsla av trygghet och tydlighet om uppgifterna. Detta förutsätter tydliga och väldefinierade processer som alla på Bisqo kan förstå och följa, vilket skapar en grundläggande känsla av samhörighet och säkerhet.

 3. Vad ger dig energi?
  Att tillsammans sätta upp mål som vi når eller överträffar.

  Kontakt: marcus.remmerfors@bisqo.se

Marcus Remmerfors på Bisqo.