Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

AFFÄRSIDÈ

Vi utvecklar små och medelstora kunders verksamhet och processer med smarta tjänstebaserade verksamhetspaketeringar från Microsoft Dynamics 365 och Power Platform

VISION

Att med snabbhet, enkelhet och innovation leda marknaden, och få våra kunder och medarbetare att lyfta

VÄRDERINGAR

För att lyckas med våra mål är det avgörande att bygga en företagskultur där handling är långt viktigare än ord. Därför står vi alla bakom följande värderingar:

Omtanke – Vi visar respekt, välvilja och uppskattning mot våra kollegor och kunder. Vi försöker se och lyssna utifrån allas perspektiv för att skapa en positiv och stödjande miljö. Genom att utöva omtanke strävar vi efter att bygga långsiktiga relationer där alla ska känna sig trygga.

Öppenhet – Vi är ärliga, transparenta och delar information och tankar med andra utan att det finns dold agenda. Vi står för, och kan förklara alla beslut, strategier och vägval som vi tar. Genom våra gemensamma idéer bygger vi vår framgång.

Innovativa – Vi är kreativa, fria och lösningsorienterade som lever och lär i nutiden för framtiden. Vi skapar kloka och hållbara lösningar genom innovativt tänkande. Även om vår box är stor tänker vi även utanför den.

Tillsammans – Vi bygger hållbara team för att skapa framgångsrika samarbete och långa relationer. Både internt, såväl med kunder och samarbetspartner. I samarbete vinner vi och lär oss tillsammans.