Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

LÄNKA BUSINESS CENTRAL TILL POWER PLATFORM

Under de senaste veckorna har ett nytt alternativ för en länkad Power Platform-miljö visats i administrationscentret för Dynamics 365 Business Central. Här kan man länka sin Business Central till en Power Platform-miljö för att tillhandahålla en standardmålmiljö för integrationer och tillämpa Power Platform-miljöinställningar på din Business Central-miljö.

Detta kommmer att förenkla integrationsprocessen med Appar i Power Platform-miljön och minskar också behovet av att specificera målmiljön för varje integration.

Mer finns att läsa på Microsoft Learn: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/link-business-central-environments-power-platform-environments