Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

LEVA SOM VI LÄR – ETT FRAMGÅNGSRECEPT

”Skomakarens barn går i trasiga skor” är ett känt uttryck som anspelar på att en expert inte är så bra på att applicera sina kunskaper på sig själv. Bisqo är raka motsatsen med en självklar och tydlig ambition att leva som man lär, d.v.s. fullt ut internt arbeta med de produkter som man rekommenderar sina kunder:

  • Microsoft Business Central (som affärssystem)
  • Microsoft Power Platform (som platform för CRM och andra appar)
  • Microsoft Dynamics 365 for Sales (för hantering av försäljning)
  • Microsoft Dynamics 365 for Customer Service (för support och ärendehantering)
  • ClickDimensions (Marketing Automation App på Power Platform)
  • Microsoft Power Pages (för kundportal och supportärenden)

 

Fördelarna är uppenbara och skapar trovärdighet både externt och internt. Genom att vi har en transparent företagskultur så har alla medarbetare åtkomst till samtliga våra olika appar & system som därmed också bidrar till värdefull praktiskt erfarenhet av att konkret jobba i systemen som vi implementerar hos våra kunder.