Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

KOPPLA MULTIPLA POSTER TILL ETT EMAIL i CRM!

När man tidigare har velat spåra (”tracka”) ett email och koppla detta email till flera poster i Microsoft Dynamics CE/CRM, t.ex. flera Supportärenden, har detta inte varit möjligt. Man har genom ”Regarding-fältet” bara kunnat göra detta mot en post.

Nu har det kommit ett nytt fält som benämns Related där man kan koppla multipla poster till ett email! Detta är en mycket efterlängtad funktion då man ganska ofta vill koppla ett email till flera poster i systemet.

Läs mer på https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/release-plan/2024wave1/data-platform/associate-activities-multiple-related-records