Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

BISQO FÖRDJUPAR SAMARBETET MED SIGNUP OCH UTBILDAR FLER AV SINA KONSULTER I EXFLOW

Idag besökte Lukas Szostak från SignUp Software i Stockholm vårt kontor i Helsingborg för att utbilda några av Bisqos konsulter i ExFlow.

ExFlow är en tilläggsapp för bl.a. Microsoft Business Central som automatiserar fakturaprocessen för leverantörsreskontra. För företag som går från manuell hantering av fakturor till en automatiserad process med ExFlow kan kostnaden (minst) halveras för att hantera en enskild faktura. Elektronisk fakturahantering har även en positiv miljöpåverkan då det leder till minskning av mängden papper som konsumeras av företaget som använder tjänsten.