Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

LISTA PÅ KÄNDA PROBLEM OCH WORKAROUNDS

Microsoft strävar efter att förbättra användarupplevelsen på Power Platform, och transparens är nyckeln till förtroende. Man kan enkelt hålla sig uppdaterad om kända problem och deras status direkt från Power Platform-administrationscentret.

Om man skulle stöta på ett problem, kan man via följande sida

https://learn.microsoft.com/sv-se/power-platform/admin/view-known-issues

hitta en lista på kända problem och se:

  • Beskrivningar av problemen
  • Tillgängliga ”workarounds”
  • Förväntad tid för lösningen