Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

BISQO PÅ COMPANIAL CONNECT NORDIC

Det mesta av utvecklingen inom Microsoft Business Central
sker primärt i Danmark, närmare bestämt Lyngby i närheten av Köpenhamn.

När Companial drar ihop ett event som Companial Connect
Nordic hos Microsoft i Köpenhamn så är det ingen högoddsare att Bisqo är på
plats. Här lyssnar vi på intressanta föredrag kring teknik och trender samt
inte minst minglar med kollegor och samarbetspartners i branschen.

På bilden ser vi från vänster Charlotte Schnack, Mats Mårtensson, Michael Uhman, Mats Persson, Kim Enrum och Louise Klint.