Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

MODERNA LEDARE HAR HÅLLBARHET I FOKUS

Hur går dina tankar Johan Norell kring miljöfrågor generellt?

Jag inser att vi har en lång väg att vandra för att nå de klimatmål som FN har satt mot 2030 när det finns ekonomiska och politiska barriärer som konstant utmanar vårt sätt att tänka och styra våra val. Samtidigt så tror jag att var och en tillsammans kan göra en skillnad när det kommer till att göra val som styr oss mot ett mer hållbart avtryck miljömässigt.

Vad gör du själv för miljön?

Jag ska helt ärlig säga att jag har varit måttligt intresserad av miljöfrågor tills för ca 10 år sedan när jag blev förälder och började fundera kring vilket avtryck jag ville lämna till mina barn. Jag insåg då att alla mina val givetvis kommer att forma mina egna barn när det kommer till miljöfrågor. Jag försöker dagligen göra bra val men jag är långt ifrån perfekt (men då är det tur att mina barn påminner mig om mina brister). I det långsiktiga perspektivet så har jag och min fru investerat i en solcellsanläggning som åtminstone delvis kan täcka energibehov och uppvärmning av radhuset som vi bor i.

Hur tar du med miljöfrågor in i Bisqo?

Att vi här kan göra skillnad och göra medvetna val som leder oss och vår omgivning i rätt riktning miljömässigt. Vi behöver leva som vi lär och det handlar givetvis om att åka kollektivt och premiera samåkning så långt som möjligt men även att handla möbler och andra prylar second hand om det är möjligt så att vi kan stimulera en återbruksekonomi även som företagare. Det finns massor som vi kan göra som företag!