Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

MODERNA LEDARE HAR HÅLLBARHET I FOKUS

Hur går dina tankar Marcus Remmerfors kring miljöfrågor generellt?

Jag är bekymrad över att vi i Sverige inte gör tillräckligt för att minska vår miljöpåverkan. Vårt ekologiska fotavtryck är mycket större än vad vår planet kan hantera. Om vi ser på saken ur ett solidaritetsperspektiv med utvecklingsländerna, så måste vi minska vår miljöbelastning om de ska kunna höja sin levnadsstandard, vilket kommer att leda till en ökad miljöpåverkan.

Vad gör du själv för miljön?

Jag har alltid varit intresserad av energieffektivisering, både privat och professionellt. I början av 2000-talet arbetade jag med att starta upp verksamhet hos energibolag kring energitjänster och energirådgivning. Något som idag finns hos alla energibolag.
I mitt hem har jag alltid strävat efter att minska min energiförbrukning och mitt ekologiska fotavtryck. Jag ligger betydligt under genomsnittet för normalhushåll, men ändå alldeles för högt. De viktigaste åtgärderna jag har vidtagit är att bo i ett energieffektivt hus, installera solceller på taket och köra elbil i cirka 8 år. Innan dess körde jag på biogas i cirka 10 år.

Hur tar du med miljöfrågor in i Bisqo?

Eftersom vi är ett helt nytt företag kan vi alltid prioritera miljön i våra beslut. Detta inkluderar val av transportmedel för tjänsteresor och energiklass på vår utrustning. Dessutom prioriterar vi molnbaserade lösningar i våra tjänster och de är mer energieffektiva än lokala on-premise-lösningar.