Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

BISQO STÄNGER FÖRSTA HALVÅRET

Nu går vi in i en välförkänt påskhelg med en återblick på vårt första halvår. Man kan konstatera att Bisqo snabbt har etablerat sig på marknaden, med välförtjänta svarta siffror, och en kundlista som redan uppnår tjugo till antalet. På medarbetarfronten fortsätter vi att växa, och vi har även där uppnått tvåsiffrigt, om vi räknar med de som är signade och börjar lite senare under våren.

Vad säger Bisqos VD under perioden, Mats Mårtensson?

Vi följer vår plan hyfsat väl och utveckligen är enligt våra egna förväntningar. Vi är ett seniort ledningsteam som har många tentakler ute på marknaden som genererar affärer. Och sen har vi på denna kort tid dessutom hunnit etablera vårt varumärke med över 60 nyheter, en hel del större marknadsutskick och inte minst fyra genomförda Webinars de senaste två månaderna.

Vad händer  kommande halvår?

Vi fortsätter på den inslagna vägen och jag är övertygad om att vi fortsätter växa på alla områden. Vår affärsmodell med paketerade tjänster baserad på månadsabonnemang kommer att utvecklas ytterligare och vi kommer att se fler kunder som väljer detta koncept som sin långsiktiga Microsoftinvestering i molnet. Vi ligger helt rätt i vår satsning på paketerade och integrerade affärssystemlösningar (ERP + CRM) på Microsofts plattform, där vi märker att vi är ganska unika på marknaden, och att det är få som nått dit där vi är idag.