Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

MARKUS ERLANDSSON BERÄTTAR OM PORTALER OCH BUSINESS CENTRAL

Bisqo genomförde idag årets 4:e webinar och är redan igång med planerna för nästa, som kan förväntas i andra halvan av april!

Idag pratade Markus Erlandsson om hur man via Microsoft Power Pages kan bygga en portal som hämtar data från affärssystemet Microsoft Business Central. Detta är ett lysande exempel på hur vi på Bisqo försöker visa på möjligheterna hur man på enklaste sätt kan integrera både arbete, processer och data gällande Microsofts databas för Business Central och Microsofts databas för Power Platform.

Så idag, bland mycket annat, fick åhörarna se exempel på hur det i princip out-of-the-box kan se ut när man som en kund loggar in på en kundportal och får åtkomst till sina fakturor, direkt hämtade från Business Central. Givetvis kan man göra samma sak med t.ex. ordrar, produkter, lager och annan ERP-relaterad data.

Så har ditt företag ett intresse av att förena och dra nytta av kraften i Microsofts olika plattformar som Dynamics 365 Business Central och Power Pages (som är en del av Power Platform) och utnyttja de fördelar detta innebär för att i möjligaste mån använda standardfunktionalitet?

Kontakta oss på Bisqo om du missade detta Webinar och vill veta mer!