Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

DANIEL VESTERBERG OCH ONBOARDING AV BUSINESS CENTRAL

Idag genomförde Daniel Vesterberg ett uppskattat och spännande Webinar med hur vi på enklaste sätt kan hjälpa olika företag med att gå över till Microsofts affärssystem Business Central.

Bisqos modell skiljer ut sig markant på marknaden vilket kortfattat innebär att alla traditionella och initiala projektkostnader i stället ersätts med en prenumerationstjänst på månadsbasis där dessutom månadskostnaden sjunker över tid. I tjänsten ingår dessutom ett serviceavtal som hjälper kunderna över tid när nya behov uppstår.

Så har ditt företag ett intresse av att dra nytta av kraften i Microsofts Dynamics 365 Business Central och de fördelar detta innebär för att i möjligaste mån använda standardfunktionalitet och enklare integrera med Microsofts övriga produkter och omvärld?

Kontakta oss på Bisqo om du missade detta Webinar och vill veta mer!