Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

LEAD SCORING - FÖR HANTERING AV STORA KONTAKTYTOR PÅ MARKNADEN!

Har ni precis som oss på Bisqo en riktigt stor kontaktyta mot potentiella Leads på marknaden? Kanske 1000-tals som man på något sätt vill ha kontroll på så att man kan agera snabbt om det uppstår en köpsignal?

Då bör ni utvärdera möjligheterna med Lead Scoring!

Med ett kapabelt Marketing Automation System baserat på Microsofts Power Platform kan man först konfigurera ett poängsystem för olika marknadshändelser (t.ex. på webben eller emails) för att därefter konfigurera en så kallad trigger för vilka åtgärder man vill vidta då ett Lead har uppnått en viss ”Score”.

Bisqo pratar gärna Lead Scoing och system för ändamålet som Microsoft Dynamics 365 Customer insights och ClickDimensions.

Kontakta oss om ni vill veta mer!

Kö med människor symboliserande Lead Scoring.