Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

FÖRSTA TRE MÅNADERNA MED BISQO

Vi är inne på de sista timmarna av 2023 och vi kan därmed lägga våra första tre månader till handlingarna med en riktigt god känsla!

Internt lever vi som vi lär och har hunnit med att sätta upp vårt eget affärsystem, Business Central, integrerat med CRM, där vi kör Dynamics 365 Sales och Customer Service tillsammans med marknadsappen ClickDimensions på Microsoft Power Platform. Dessutom har vi redan från start erbjudit våra kunder access till vår support och ärendehantering genom en kundportal baserat på Microsoft Power Pages. Uppföljning och kvalitetssäkring av data görs såklart visualiserat i Power BI. Vi ser vår interna miljö som en utmärkt ”mall” för många av våra kunder att ta del av.

Externt ser vi att varumärket Bisqo gör avtryck på marknaden. Vi har passerat 200 följare på LinkedIn och vår hemsida är välbesökt. Uppenbarligen ”biter” vårt kontaktnät i kombination med vår ambitiösa marknadsbearbetning och listan över våra kunder är redan uppe i fjorton. Vi har också knutit viktiga band till en mängd olika partners som varit ett stort stöd i olika offert- och projektarbeten och vill såklart både nämna och tacka några av dessa:

 • Companial
 • SignUp Software
 • Golden EDI AB
 • Microsoft
 • Qsys
 • ForNAV
 • Future IT Partner AB
 • Continia Software
 • SmartApps
 • Gung
 • Wizardworks

 

Nästa år räknar vi med en fortsatt tillväxt där vi ser möjligheter för ett stort genombrott av vår nya prenumerationsmodell på våra erbjudanden. Där är en av nyckelfaktorerna ett riktigt bra servicekoncept som vi kommer att lägga mycket tid och kraft på att utveckla vidare under 2024.

Från oss alla på Bisqo önskar vi kunder och samarbetspartners ett Gott Nytt År!