Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

VARFÖR HA MICROSOFT POWER PLATFORM I SIN STRATEGI?

Marcus Remmerfors återger sina tankar.

Q: Till att börja med, vad är Microsoft Power Platform?

A: Marknadens mest kraftfulla ”low-code / no-code” plattform som kan delas upp i fem områden: där du kan köpa eller skapa egna appar, automatisera processer, implementera portaler, konfigurera chatbots samt visualisera din data med ett BI-verktyg som heter Power BI.

Q: Bisqo erbjuder CRM på Power Platform, är det då Microsoft Dynamics 365 CRM?

A:  Både ja och nej. Ja, därför att Dynamics 365 är ett varumärke och samlingsbegrepp för bl.a. Microsofts olika CRM-appar (Marketing, Sales, Customer Service och Field Service) och dessa arbetar vi självklart med på Bisqo. Nej, därför att vi också arbetar med andra CRM-appar på samma plattform som t.ex. ClickDimensions och RapidStart CRM. Utseendemässigt och databasmässigt är alla CRM-appar på plattformen mer eller mindre identiska och det enda som i praktiken skiljer dem åt är graden av funktionalitet.

Q: Så man skulle kunna säga att ni erbjuder ett ”smörgåsbord” av CRM-funktionalitet beroende på val av Appar?

A: Ja, lite så faktiskt.

Q: Varför tycker ni att det är ”osmart” att inte välja ett CRM på Microsoft Power Platform?

A: Det finns massor av dugliga CRM-system på marknaden som kan tyckas prisvärda, ha snyggare interface eller ha viss spetsfunktionalitet som man inte hittar någon annanstans. Men vår erfarenhet på Bisqo visar att man ofta över tid får en dyrare lösning där man sitter i knät på produktleverantören, att plattformen inte är öppen, att man lägger mer pengar än beräknat på integrationer, att man har svårt att hitta kompetens på marknaden och att man kommer på efterkälken gällande den innovation som ett företag av Microsofts kaliber lägger ner årligen på sina system.

Q: Så hur ser framtiden ut för Microsoft Power Platform?

A: Enligt Gartner Group så kommer ”low code” verktyg stå för 75% av all ny applikationsutvecking redan 2026. Detta har branschen såklart förstått och Microsoft är ju redan ledande inom området.Så de företag som väljer en strategi med Microsoft Power Platform som bas kommer att finna mycket kompetens på marknaden och kommer enklare kunna räkna hem sina investeringar (TCO – Total Cost of Ownership).