Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

BISQO TRÄFFAR CLICKDIMENSIONS PÅ DIRECTIONS!

En av de mest intressanta satsningarna på marknaden under 2023 när det kommer till Microsoft Power Platform och CRM är det programvarupaket som ClickDimensions tagit fram under namnet PowerPack.

Markus Erlandsson fick sig en pratstund med Benjamin Blanchard på Directions EMEA i Lyon och kan konstatera att PowerPack i stora drag är ett nyutvecklat CRM som kombinerar Click Dimensions starka ”Marketing Automation” lösning med ”Sales funktionalitet”! PowerPack har flera innovativa angreppssätt och ger t.ex. ett extra bra stöd för relationen mellan en marknads- och säljavdelning när det kommer till att hantera ”leads” som ska konverteras till ”affärsmöjligheter”. De berörda engelska termerna är ”Sales engagement, Sequences och Handoffs to sales”.

Målgruppen för ClickDimensions PowerPack är små- och medelstora bolag inom framförallt B2B vilket gör att produkten bör väcka ett stort intresse på den svenska marknaden för de som vill räkna hem vinsterna med en enhetlig Microsoftstrategi.