Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

INTEGRATION BUSINESS CENTRAL MED DYNAMICS 365

Affärssystem/ERP å ena sidan, och sälj- och marknadssystem/CRM å andra sidan, har för oss som arbetat länge i ”Microsoft-branschen” varit två helt åtskilda världar. Applikation, plattform och utvecklingsmiljö har varit olika. Krav och processer har väsentligen skiljt sig åt, och inte minst människotyperna som arbetar i de olika systemen har ofta varit varandras motsatser. Så integrerade ERP- och CRM-system med gemensamma processer och kundvy är därför inte helt vanligt.

Detta kommer vi på Bisqo att förändra! Redan från start så finns det kompetens, vilja och erfarenhet av både Dynamics Business Central och Dynamics 365 CE/CRM där en av grundbultarna till vår satsning är att hjälpa kunderna med ett helt integrerat Microsoft-baserat ERP- och CRM- system, från leadsgenerering via offert/order/faktura till kundsupport.

Så bort med allt ”silostänkande, och använd varje App till vad den är bra på och till för. Ha ambitionen att en kund är EN (!) kund i era system där dubbletter blir bannlysta. Definiera era interface mellan varje App och ha en strategi för masterdata samt om integrationer är en-vägs eller två-vägs. Sist men inte minst, anlita Bisqo när ni behöver rådgivning och stöd i er implementering.