Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

HAR DU VUXIT UR DITT EKONOMISYSTEM?

Ekonomisystem och enklare affärssystem är centrala i ett företags verksamhet för att optimera och förenkla processerna. Men när ett företag växer så kommer systemet förr eller senare inte räcka till för att hjälpa verksamheten utan snarare begränsa den framtida tillväxten för ett företag. Det är därför viktigt att veta när det är dags att byta system.

 

5 tecken på att ditt företag har vuxit ur ert ekonomisystem

  1. Systemet täcker inte längre ditt företags processer

I takt med ditt företag växer så har ni tvingats att utveckla processer utanför ert ekonomisystem eller affärssystem och antalet Excel rapporter växer lavinartat. Ni bygger ett system runt systemet när de grundläggande systemprocesserna inte längre räcker till och det leder ofta till dubbelregistrering av data och en svårighet med att få koll på verksamheten.

  1. Du behöver anställa mer personal för de grundläggande processerna

När systemet inte längre räcker till så tar allting längre tid när en människa måste täcka upp för den brist som systemet påvisar gällande automation och optimering av processerna. När personalstyrkan inte längre hinner med de basala uppgifterna så ökar stressen i verksamheten och både rapportering och beslut tenderar att bli reaktiva och fokus ligger på att släcka bränder.

  1. Verksamhetsprocesserna hänger inte ihop och det är svårt att få en bra överblick

När säljprocessen inte längre hänger ihop med orderprocessen och orderprocessen inte hänger ihop med lager och leveransprocessen i ett system så kommer det förr eller senare bli nästintill omöjligt att få en bra överblick över verksamheten.  Detta leder till att det tar lång tid att sammanställa rapporter och analysera data samt att stänga böckerna snabbt och proaktivt i slutet på varje månad

  1. Ditt företags uppföljning är i hög utsträckning reaktiv

När du inte kan få ut din rapportering och KPI:er på ett enkelt sätt så är det dags att fundera på ett nytt system. Detta leder ofta till manuell handpåläggning på siffror och rapporter vilket i sig leder till en reaktiv hantering av verksamheten och en känsla av att man inte kan lita på siffrorna.

  1. Affärssystemet kan inte längre växa med företagets utveckling

När systemet inte längre täcker upp de nuvarande behoven så kommer det garanterat inte heller att hjälpa er framåt när ni vill digitalisera verksamheten, utveckla nya affärsmodeller och processer eller kanske automatisera rapportering och uppföljning. Detta riskerar att påverka företagets tillväxt och resultat. När detta scenario uppstår så är det hög tid att utforska och kartlägga vad det finns för affärsystemalternativ för att täcka upp era nuvarande och framtida behov.

Men vad ska man göra om systemet inte längre räcker till?

Om du känner igen dig i punkterna så är det sannolikt så att ni har vuxit ur ert nuvarande system. Då är det dags att titta på ett modernt alternativ som hjälper er att automatisera manuella processer och frigöra tid så att ni kan fokusera på rätt saker i verksamheten och skapa förutsättning för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Vi på Bisqo är experter på att hjälpa företag som har vuxit ur sina system att hitta rätt i med nytt modernt affärssystem som stöttar den framtida utvecklingen. Vi fokuserar på att ni ska göra rätt saker enklare med hjälp av affärssystemet Business Central från Microsoft- det perfekta systemet för företag i tillväxt. Hör gärna av er till oss och så diskuterar vi era behov och utforskar hur ett nytt system kan hjälpa er att nå era mål.