Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

KEEP IT SIMPLE!

Du har jobbat med affärssystem i många år, tröttnar du aldrig? 

Det stämmer, speciellt Navision / NAV / Business Central har varit i mitt hjärta i många år, och genom att produkten och familjen runt omkring (Microsoft Business Applications) ständigt utvecklas, så lär man sig något nytt varje dag. BC har idag kommit till en nivå av funktionalitet som är så hög att behovet av anpassningar mer eller mindre försvunnit, tillsammans med att det finns över 4.000 certifierade appar som man kan installera för att ytterligare höja förmågan. 

Dessutom träffar man otroligt många trevliga kunder, inom en rad olika branscher, som tillsammans med teamet i Bisqo gör varje projekt till en spännande resa. 

Varför har du börjat på Bisqo? 

Det som lockar mig med Bisqo, är vårt sätt att se på affärssystemsprojekt som något som ska göras snabbt och enkelt, ”keep it simple”, till skillnad mot hur vi ERP-partners tidigare har arbetat. Det betyder att man kan sätta igång och arbeta i sitt system mycket fortare, utan att lägga tid och pengar på långa, sega förstudier. 

Som extra lök på laxen har vi egna anställda konsulter som har mångårig erfarenhet av både BC, CRM och Power Platform, så att vi verkligen kan hjälpa till ”från prospekt till cash”. 

Om våra kunder kommer från ett annat system och ska starta upp i BC har vi klara modeller och fasta priser. Om man redan har en äldre version (on prem) och vill ha hjälp att flytta sig upp i molnet, har vi en liknande snabb och effektiv process, där man tillsammans med kunden hittar vägar att undvika att flytta med sig gamla anpassningar om de inte ger ökad intäkt eller minskade kostnader. 

Med andra ord så vill varken jag eller kunderna fastna i ett långvarigt beroende mellan lösningarna och programmeraren. Lägg därtill att detta med att hålla sig till standard, gör det möjligt att följa med Microsoft i de uppgraderingar som görs två gånger per år, utan några stora och dyra uppgraderingsprojekt. 

Vad händer inom affärssystemsmarknaden? 

Microsoft Business Applilcations, där vi arbetar med Business Central, CRM och Power Platform är så moget och integrerbart idag att vi står inför ett paradigmskifte i hur projekt och ägande av ERP-system ser ut. 

Det som händer nu, är att det ständigt tillkommer nya standardlösningar tillsammans med stora tekniska förbättringar, t ex angående prestandan, integrationsmöjligheter och användargränssnittet. 

Hur ser framtiden ut för affärssystem? 

Mer och mer kommer att automatiseras, vi har redan idag möjlighet att automatiskt skicka och ta emot filer med bankerna, som innehåller transaktioner som trillar in i en journal och sedan bokförs. Vi ser också att möjligheterna med elektroniska dokument snart täcker 100% av behoven, dvs ”goodbye pappersfakturor”. 

Vad är viktigast när man väljer affärssystem? 

Jag brukar säga att det är leverantören av affärssystemet som man ska välja noga, för om det klickar mellan kund och leverantör, borgar det för att lösningen blir superbra. 

Därtill är det såklart en stor fördel att välja ett system som är en av ingredienserna i Microsofts stora ekosystem, som blir lika enkelt att äga och använda som Office.