Bisqo

Bisqo Logo - Aubergine Trans w600

VI LANSERAR VÅR KUNDPORTAL PÅ MICROSOFT POWER PLATFORM

Som ett led i att långsiktigt leverera paketerade tjänster och vidareutveckling av våra kunders lösningar på Business Central och CRM har vi nu i veckan lanserat vår nya egen kundportal baserat på Microsoft Power Platform.

Med portalen kan avtalskunder t.ex. registrera och följa upp sina supportärenden som lagras, och därefter hanteras, i vårt gemensamma interna CRM-system. Eftersom all kundinteraktivitet sker i samma CRM-system (baserat på Microsoft Dynamics 365) så får vi en 360-gradersvy av hela vårt engagemang mot varje enskild kund, vilket inbegriper allt från marknad, sälj, leverans till support. Genom portalen kommer våra kunder att ha direktaccess till alla aktiviteter kopplat till sina supportärenden och därmed alltid ha tillgång till aktuell ärendestatus, som i slutändan förhoppningsvis också resulterar i en ökad kundnöjdhet. Kundportalen kommer även att kunna erbjuda access till FAQ, filmer i utbildningssyfte och en översikt på kundens fakturor och licenser.

Vi ser det som en naturlig del i det dagliga arbetet att internt själv aktivt arbeta med Microsoft Business Applications där den integrerade kundportalen nu kommer att ge oss ytterligare en dimension. Det är en uppenbar fördel att alla vi som arbetar på Bisqo får daglig erfarenhet i att faktiskt använda de ERP- och CRM-system som vi sedan säljer och implementerar hos våra kunder.

Vill ditt företag också ha en portal kopplat till ett enhetligt CRM baserat på Microsofts teknologier?